Najpewniejszym sposobem uczestnictwa w Programie jest uczęszczanie do ESNTiT


 
 

Za Program odpowiedzialna jest organizacja pozarządową - Fundacja Educare et Servire


 
 

Praktyki zagraniczne możliwe są dzięki współpracy z siecią Eden Hotels na Majorce


Szkolenie na Majorce wspiera Wyższa Szkoła Turystyczna na Balearach

Aktualizacja strony: 2011-11-25Organizatorem Programu Mallorca od samego początku jest organizacja pozarządowa - Educare et Servire (z łaciny: uczyć i służyć) - Fundacja Antoniego Kamińskiego, utworzona w roku 2004.

Zadaniami statutowymi tej organizacji non-profit są między innymi:

  • Wspomaganie oraz prowadzenie kształcenia dorosłych, młodzieży i dzieci.
  • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej.
  • Wspieranie oraz prowadzenie dialogu kulturowego z krajami europejskimi i pozaeuropejskimi.
  • Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  • Wspieranie inicjatyw oraz prowadzenie działań w kierunku rozwoju infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej.

W celu realizacji swoich statutowych celów Fundacja prowadzi Europejską Szkołę Nowych Technologii i Turystyki (dwuletnią, zaoczną, szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej), która kształci osoby dorosłe w szczególności w zawodach związanych z turystyką (kucharz, kelner, hotelarstwo).

"Dostrzegamy ogromne możliwości w rozwoju turystyki w całej Polsce, a zwłaszcza w naszem regionie.
Jest to branża stale "rosnaca", która przynieść może wiele miejsc pracy i znaczne przychody dla wielu tysięcy ludzi (także na ternach wiejskich), zaangażowanych w obsługę gości, odwiedzających naszą piekna Ojczyznę.

Warunkiem, aby goście odwiedzający Polskę wrócili poraz drugi i trzeci do nas (lub zarekomendowli Polskę innym) są, nie tylko piękne hotele, pensjonaty, czy nowoczesne lotniska i wspniałe drogi, ale w szczegolności profesjonalna obsługa klientów i życzliwa atmosfera. Dlatego nasza Szkoła oraz prowadząca ją Funadcja Educare et Servire, tak wielką wagę przyklada do profesjonalnego przygotowania kelnerów, kucharzy i pokojówek, w oparciu o najlepsze wzorce, organizując prace i staże zagraniczne."
- Antoni Kamiński, prezydent Fundacji Educare et Servire