Aktualności | Rekrutacja | Szczegóły projektu | Educare et Servire | AKE | Trenerzy | Kontakt
Projekt "W kierunku do samozatrudnienia" skierowany jest do bezrobonych nauczycieli zamieszkujących Województwo Podkarpackie.Grupa docelowa liczy 40 nauczycieli (30 kobiet i 10 mężczyzn), którzy stracili prace po dniu 31.12.2012r licząc do dnia dzisiejszego.

Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne dla nauczyciela. Dodatkowo nauczyciele otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie na szkoleniach oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo.

Projekt obejmuje:
1. Spotkanie się z doradcą zawodowym w celu: analizy potrzeb nauczyciela; indywidualna ocena zawodowa predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej; przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego nauczyciela.
2. W zależności od potrzeb możliwość spotkania się z psychologiem w zakresie: kształtowanie relacji międzyludzkich, umiejętność radzenia sobie ze stresem, budowanie poczucia pewności siebie, umiejętności komunikacyjne, rozwój osobisty, pomoc w rozwiązywania problemów, zwiększenie wiary w siebie i motywacji do działania.
3. Szkolenia zawodowego którego celem jest podniesienie bądź zdobycie kwalifikacji w obszarze zgodnym z planowana działalnością gospodarczą – czas trwania szkolenia śr. 160 godz./osoba;
4. Szkolenie z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pisania biznes planów. Czas trwania szkolenia 88 godz./grupa. Zakres tematyczny szkoleń:
a. Podstawy przedsiębiorczości – 16 h
b. Lokalny rynek – diagnoza, zagrożenia, analiza – 8 h
c. Podstawy prawa handlowego i podatkowego – 8 h
d. Deklaracje ZUS, program Płatnik – 12 h
e. Rejestracja firmy – 4 h
f. Zarządzanie i inwestycje – 8 h
g. Promocja i marketing – 8 h
h. Biznes Plan – teoria i praktyka – 24 h

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności: 40.000,00zł oraz sześciomiesięczne wsparcie pomostowe w kwocie 1.500,00zł/miesiąc!

logotypy