Wsparcie w wysokości 30000zł na osobę!

Dodatkowo wsparcie pomostowe!Agnieszka Kojs - trenerka, doradca.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Właścicielka Biura Rachunkowego we Wrocławiu. Księgowa z wieloletnią praktyką zawodową zdobytą w znaczących wrocławskich firmach. Zdobyte w nich doświadczenie pozwoliło jej na otwarcie własnego biura rachunkowego i firmy szkoleniowej. Kwalifikacje i przygotowanie zawodowe Agnieszki Kojs potwierdza Certyfikat wydany przez Ministerstwo Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych .Biuro Rachunkowe prowadzi od 2005 roku. Świadczy usługi dla osób fizycznych i przedsiębiorstw w obszarze księgowości, podatków, kadr, płac. Aktualnie w obsłudze księgowo - kadrowej ma ponad 60 podmiotów gospodarczych z branży usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Są to jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – komandytowe, jak również Stowarzyszenia.

Joanna Kuryłowicz - trenerka, doradca.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ze specjalizacją Gospodarka Miejska i Samorządowa. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie trenerskie i doradcze w zakresie zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw, samorządów oraz NGO. Od 2002 roku zarządzała i kierowała działalnością kilku firm szkoleniowych oraz instytucji samorządowych w zakresie realizacji projektów w ramach ZOPRR, POKL oraz szkoleń komercyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, doradztwem personalnym i biznesowym, komunikacją interpersonalna, oraz budżetowaniem, pozyskiwaniem środków na cele firmy a także sprawozdawczością finansową i rzeczową firmy. Trener KPRM w zakresie motywowania, rozwoju pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Od 1991 roku jest czynnym nauczycielem szkolnym i akademickim z zakresu zarządzania i funkcjonowania firmy.

Sebastian Kujacz - adwokat,
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją prawo handlowe i bankowe. Absolwent Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu we Wrocławiu w zakresie prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa karnego gospodarczego. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o kierunku podatki. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa, w tym doradztwa jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwom oraz podmiotom prawa handlowego. Uczestniczy w realizacji projektów w ramach POKL jako doradca i trener. Prywatnie żeglarz i płetwonurek.Piotr Kamiński - trener,
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, marketing i zarządzanie ze specjalnością zarządzenie w turystyce. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych branżach, w szczególności w branży turystycznej. Od 2007 roku także nauczyciel i wykładowca przedmiotów ekonomicznych i turystycznych. W 2012 roku odznaczony medalem "za zasługi w rozwoju turystyki" przez Ministra Sportu i Turystyki oraz "za szczególną aktywność w rozwoju i promocji turystyki" nadanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.Ewa Perlińska - spec. ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych.
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjnej. Zajmuje się kompleksowym doradztwem biznesowym w zakresie pozyskiwania, koordynacji oraz rozliczania dotacji unijnych. Przeprowadza audyty dotacyjne oraz sporządza dokumentację biznes planu unijnego. Posiada doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów oraz prowadzeniu działań rekrutacyjnych. Obecnie zajmuje się prowadzeniem oraz koordynowaniem projektów POKL, szkoleń, kongresów, konferencji oraz seminariów.