Partnerstwo w osiąganiu sukcesu!
Centrum Edukacji Ekologicznej do swoich działań zaprasza licznych partnerów z rozmaitych środowisk, zainteresowanych poprawą stanu przyrody gminy Dębica. Zorientowanie na tworzenie silnych partnerskich więzi wpływa pozytywnie na podejmowane przedsięwzięcia. Podążając zgodnie z zasadą „partnerstwo w osiąganiu sukcesu” wspólnie planujemy i przeprowadzamy liczne akcje, które dzięki zaangażowaniu różnych środowisk zyskują na sile.
Wszystkie zainteresowane osoby oraz instytucje zapraszamy do współpracy i udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej. Aktualnie partnerami Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej są:
  • 1. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Dębica
  • 2. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
  • 3. Zakład Karny w Dębicy
  • 4. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminy Dębica
  • 5. Straż Gminna
  • 6. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie sp. z o.o.
  • 7. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy
  • 8. Fundacja Educare at Servire
  • 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kozłowa